Ga naar de pagina-inhoud

Venale schatting (Kredieten - VEN)

overzicht

Wat

De venale waarde, verkoopwaarde uit de hand, of veilbare waarde van een goed is de waarde die ieder redelijk mens wil betalen voor dat goed als het (met voldoende publiciteit) op de markt wordt aangeboden. Bij de bepaling van deze waarde wordt rekening gehouden met de aard en bestemming van het goed, en met de vastgoedmarkt van de streek. Men gaat uit van een normaal bod.

Bij een venale schatting of verkoopwaardeschatting worden drie waarden geschat:

 • waarde bij verkoop uit de hand;
 • waarde bij een openbare verkoop;
 • waarde bij gedwongen openbare verkoop.

In ieder rapport staat een omschrijving van het geschatte goed en een beoordeling van de waardebepalende factoren:

 • afmetingen van gebouw en grond;
 • staat en indeling van het gebouw;
 • stedenbouwkundige bestemming en conformiteit;
 • ligging en omgeving;
 • huurtoestand;
 • erfdienstbaarheden.

Gaat het om een verbouwing of een nieuwbouwproject? Dan kan de waarde-na-het-einde-van-de-werken al op basis van het plan worden bepaald. Zo kan meteen ook het vooropgestelde budget worden gecontroleerd.

Bij een venale schatting kan de klant ter plaatse al een eerste advies krijgen over de technische toestand van het gebouw en de verbouwingsmogelijkheden.

Werkwijze


aanvraag van de expertise

Wilt u een expertise? Doe gewoon een aanvraag. Of laat een bemiddelaar (bijv. uw makelaar) een aanvraag indienen.

Dit kan op verschillende manieren:

 • per mail op het adres xpert@gudrun.be
 • via onze internetapplicatie ‘My Xpert’

U of uw bemiddelaar krijgt via e-mail een ontvangstbevestiging bij creatie van de opdracht bij Gudrun.Tarieven

Contacteer ons voor een tarificatie op het telefoonnummer 02 515 12 00 of per email op xpert@gudrun.be

Voorbeeld verslag

Klik hier om de pdf te downloaden.