Ga naar de pagina-inhoud

Nieuwbouwwaardeschatting (Verzekeringen - NBW)

overzicht

Wat

De nieuwbouwwaarde of heropbouwwaarde is de prijs die je vandaag betaalt om een bepaald onroerend goed opnieuw te bouwen, als het volledig verloren gaat. Voor dit bedrag moet de eigenaar het onroerend goed verzekeren tegen brand.

De nieuwbouwwaarde hangt onder meer af van de oppervlakte, het type van de constructie en de afwerkingsgraad. Bij de bepaling van de prijs gaat de expert ervan uit dat de werken door een geregistreerde aannemer worden uitgevoerd. Hij rekent ook de erelonen van architecten, ingenieurs en coördinatoren (inclusief btw) mee. Net als de kosten voor aansluitingen, verf- en behangwerk, afsluitingen en roerende zaken die door hun gebruik onroerend worden (bijv. inrichting van de keuken).

In zijn rapport splitst de Gudrun-expert de nieuwbouwwaarde op in:

  • casco (winddichte ruwbouw);
  • afwerking (technische uitrusting);
  • vaste inrichting (exploitatiegebonden specifieke inrichting en uitrusting).

Vaak vragen verzekeringsmaatschappijen een schatting van de nieuwbouwwaarde, meestal in het kader van een brandverzekering. De expertise gaat daarbij vaak verder dan een waardebepaling. Er worden nog andere elementen in het rapport opgenomen, zoals:

  • MPL (maximum possible loss): de grootst mogelijke schade die kan optreden. Voor elke duidelijk gedefinieerde gebeurtenis wordt de MPL uitgedrukt in een percentage van de nieuwbouwwaarde. (Bij een standaardeengezinswoning is de MPL meestal 100%.)
  • Materiële vetusteit, staat van veroudering of stoffelijke sleet: de waardevermindering van het gebouw door het verloop van de tijd en door het gebruik. De vetusteit wordt uitgedrukt in een gemiddelde waarde tussen 0 en 40%.
  • Andere acceptatiecriteria en/of premiebepalende criteria: de aanwezigheid van een rieten dak, bestaande schade, lichte of brandbare gevelbekleding, …

Werkwijze


aanvraag van de expertise

Wilt u een expertise? Doe gewoon een aanvraag. Of laat een bemiddelaar (bijv. uw makelaar) een aanvraag indienen.

Dit kan op verschillende manieren:

  • per mail op het adres xpert@gudrun.be
  • via onze internetapplicatie ‘My Xpert’

U of uw bemiddelaar krijgt via e-mail een ontvangstbevestiging bij creatie van de opdracht bij Gudrun.Tarieven

Contacteer ons voor een tarificatie op het telefoonnummer 02 515 12 00 of per email op xpert@gudrun.be

Voorbeeld verslag

Klik hier om de pdf te downloaden.