Ga naar de pagina-inhoud

Bijna alle grote namen in de Belgische bank- en verzekeringssector vertrouwen op Gudrun Xpert. Ze laten ons hun expertises uitvoeren. Of ze gebruiken onze knowhow om hun volledige expertiseproces te automatiseren.

De voordelen van onze expertises voor professionele partners

Correcte gegevens

U baseert belangrijke beslissingen op de resultaten van expertises. Zorgvuldig opgestelde expertiserapporten met betrouwbare en correcte gegevens zijn voor Gudrun Xpert dan ook een conditio sine qua non. Onze experts en backoffice-medewerkers waken over de inhoudelijke kwaliteit van onze expertises.

Experts van topniveau

Ons expertennet, een unieke mix van generalisten en specialisten, bestrijkt heel België. In elke regio vindt u één of meer Gudrun Xpert-experts: ervaren architecten, ingenieurs, bouwkundigen of landmeters. Omdat zij in hun eigen streek werken, kennen zij de lokale markt door en door. De prijzen van de streek hebben voor hen geen geheimen.

Topmateriaal voor elke expert

Dankzij de vernieuwende technologie van zusterbedrijf Gudrun-e.com beschikken de experts over systemen waardoor zij het expertiseverslag op digitale basis afwerken en doorsturen. Resultaat: elke expertise gebeurt snel en efficiënt.

Snelle service

Bij een standaardexpertise hebt u op minder dan vijf dagen een kant-en-klaar verslag in uw bezit. U beschikt dus snel over alle gegevens om uw dossier verder af te handelen.

Sluitende Service Level Agreements

Elke expertise gebeurt op basis van een klaar en duidelijk Service Level Agreement. Termijnen en kwaliteitsafspraken staan daarin altijd duidelijk omschreven. Ook de aard en duur van de samenwerking, en de prijs per type expertise, staan zwart op wit in deze overeenkomst.

Uniforme meertalige rapportering

De experts maken hun rapporten met een handige pocket-pc. Ze hanteren vaste codes om hun gegevens te verzamelen, en een vaste terminologielijst voor elk specifiek onderzoek. Deze aanpak garandeert u volledige en eenvormige rapporten die meteen in drie talen (Nederlands, Frans en Duits) beschikbaar zijn.

Ontdek de voordelen van Gudrun Xpert proces- en systeemintegratie.

Klik hier voor meer info.

Gudrun Xpert stelt u verschillende mogelijke samenwerkingsvormen voor.

Klik hier voor meer info.